Khái Niệm

 • Là dịch vụ cung cấp mạng riêng ảo (VPN) trên nền mạng cáp đồng xDSL và cáp quang MetroNet để kết nối các mạng máy tính tại các vị trí địa lý khác nhau.
 • Các điểm kết nối nằm trong địa bàn Hà Nội: dich vụ MegaWAN nội tỉnh.
 • Các điểm kết nối nằm tại các tỉnh/thành phố khác nhau: dịch vụ MegaWAN liên tỉnh.

Đối Tượng Sử Dụng

 •  Các tổ chức, doanh nghiệp có nhiều chi nhánh, bộ phận kết nối với nhau và có thể kết nối ra liên tỉnh, quốc tế ;
 • Các doanh nghiệp lớn và vừa có nhu cầu kết nối mạng giữa các chi nhánh, đại lý, cửa hàng với nhau và với trụ sở chính
 • Các khu công nghiệp, khu thương mại lớn, công viên phần mềm, khu công nghệ cao, khu đô thị mới, khu cao ốc văn phòng…
 • Các cơ quan quản lý nhà nước để phục vụ cho mục tiêu chính phủ điện tử, cải cách hành chính…,
 • Trường đại học, chứng khoán, các tổ chức tài chính…
 • các quán GameOnline;
 • Ngân hàng có nhu cầu kết nối chi nhánh, phòng giao dịch về trụ sở chính.

ỨNG DỤNG

 • kết nối và trao đổi thông tin, dữ liệu, hình ảnh máy tính giữa các mạng máy tính của khách hàng.

 • Dịch vụ MetroNet cung cấp kết nối kênh thuê riêng điểm tới điểm.

 • Dịch vụ MetroNet cung cấp kết nối kênh thuê riêng điểm tới đa điểm.

 • Dịch vụ MetroNet cung cấp kết nối Internet trực tiếp.

 • Dịch vụ MetroNet cung cấp kết nối VPN/VNN liên tỉnh và quốc tế.

 • Dịch vụ MetroNet cung cấp kết nối VPN nội tỉnh layer 2.

mÔ HÌNH
Mô hình mạng MegaWAN (nội tỉnh)
Mô hình mạng MegaWAN (nội tỉnh)
Mô hình mạng MegaWAN (liên tỉnh)
Mô hình mạng MegaWAN (liên tỉnh)

Dịch vụ MegaWan rất thích hợp cho các doanh nghiệp vừa và nhỏ có nhu cầu kết nối mạng giữa các chi nhánh, đại lý, cửa hàng với nhau và với trụ sở chính. Ngân hàng có nhu cầu kết nối chi nhánh, phòng giao dịch, máy rút tiền tự động ATM về trụ sở chính. Các khách hàng có nhu cầu nối mạng và truy cập Internet khi sử dụng MegaWan sẽ tiết kiệm được chi phí trang thiết bị và cước sử dụng hàng tháng